Domov Kúpelnové študio, obklady a dlažby Obklady a dlažby TEIKO

Produkty


TEIKO

TEiKO patrí od roku 1992 medzi najúspešnejšie výrobcu sanitárnej techniky tak v českom, tak európskom meradle. Sme rýdzo českou firmou, bez akejkoľvek účasti zahraničného kapitálu. Cez túto skutočnosť sa nám darí úspešne expandovať aj na zahraničné trhy. Výrobky TEiKO tak možno dnes zakúpiť už v 17 európskych krajinách.

Takmer všetky akrylátové vane značky TEiKO možno osadiť ponúkanými hydromasážnymi systémami a môžu sa dodatočne nevybavujú najrôznejšími doplnky.

TECHNOLÓGIE, KVALITA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vynikajúca kvalita našich výrobkov je daná jednak moderné výrobné technológie a kvalitným vybavením, ale taktiež aj používaním špičkových materiálov (akrylátových dosiek) renomovanej značky Lucite. Záruka kvality je dokladovanie certifikáciou ISO 9001:2000. Celá výroba prebieha s maximálnou ohľaduplnosťou k životnému prostrediu podľa normy ISO 14001. Pozornosť firmy je upriamená najmä k ďalšiemu rozvoju obchodných aktivít, zvyšovanie výrobných kapacít a zlepšenie starostlivosti o zákazníkov. Samozrejmosťou je neustály vývoj nových typov produktov, ich žiaducich účinkov a vhodných doplnkov. Takmer všetky akrylátové vane značky TEiKO možno osadiť ponúkanými hydromasážnymi systémami a možno ich vybaviť najrôznejšími doplnkami.
V ponuke firmy je aktuálne obsiahnuté:

70 typov rohových, tvarových a klasických van,

4 typy anatomických masážnych vaní,
16 typov sprchových vaničiek,
6 typov umývadiel,
17 typov masážnych systémov,
14 typov masážnych a parných boxov,
9 typov masážnych panelov,
22 typov vaňových zásten,
29 typov sprchových zásten,
10 typov sprchových boxov,
4 typy masážnych bazénov SPA.


Naša spoločnosť vyvíja, vyrába a dodáva akrylátové vane, vaničky, umývadlá, sprchovacie boxy, hydromasážne vane a boxy, saunovacia boxy, masážne panely, SPA bazény.

Trvale zlepšujeme úžitkové vlastnosti a estetický vzhľad našich sanitárnych akrylátových výrobkov.


Našou víziou je byť spoľahlivým dodávateľom našich obchodných partnerov a trvalo vychádzať v ústrety požiadavkám zákazníkov na sortiment, objem, kvalitu a termín dodávok tovaru. Usilujeme sa o to stať sa významným dodávateľom pre zákazníkov z ČR a európskych krajín.


Našou politikou kvality je zaviesť a trvale zlepšovať systém riadenia kvality. Túto politiku uplatňujeme vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným stranám. Sme si vedomí a podporujeme aktívnu účasť zamestnancov pri tomto úsilí.


Vedenie spoločnosti TEiKO sa v rámci ochrany životného prostredia zaväzuje:


* Dodržiavať platné legislatívne normy v oblasti životného prostredia, požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a vykonávať preventívne opatrenia na zníženie potenciálnych negatívnych vplyvov v uvedených oblastiach.* Pravidelne prehodnocovať a overovať systém EMS formou interných a externých auditov najmä so zameraním na funkčnosť systému, dodržiavanie platnej legislatívy a plnenie stanovených cieľov a cieľových hodnôt* Environmentálnu politiku sprístupniť všetkým záujmovým skupinám, zamestnancom spoločnosti a obyvateľom obce i regiónuĎalej sa zaväzuje:


* Zabezpečiť požiadavka trvalého zlepšovania negatívnych vplyvov u všetkých svojich činností a služieb pri použití najlepších dostupných a ekonomicky realizovateľných technológií* Znižovať množstvo škodlivín vypúšťaných do životného prostredia a produkciu odpadov* Svojím konaním a správaním predchádzať možným havarijných stavov* Znižovať energetickú náročnosť výroby* Vzdelávať a motivovať zamestnancov spoločnosti k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia* Spolupracovať s orgánmi štátnej správy, samosprávy a všetkými záujmovými skupinami* Propagovať zavedený systém