Domov Kúpelnové študio, obklady a dlažby Obklady a dlažby SAPELI

Produkty


SAPELI

O výrobcoch a značkách

SAPELI je v súčasnosti najväčšou a tradíciou najstarší výrobca dýhovaných dverí a zárubní v Českej republike.

História firmy siaha na koniec predminulého storočia, kedy zhruba od roku 1870 bola v mieste terajšej firmy založená píla, mlyn a škrobárna. Roku 1918 zbúrali výrobu škrobu a pílu v Polné získava pán Jindřich Procházka, ktorý svojimi schopnosťami vybudovává počas niekoľkých rokov plne funkčný a prosperujúci podnik.
V roku 1945, posledný deň vojny, bol závod zbombardovaní, avšak do roku 1947 bola majiteľom vybudovaná novo drevárska časť závodu na spracovanie dreva polotovarov - reziva na klietky dvere a výrobu drevených obalov. V roku 1948 bol závod znárodnený a zaradený do skupiny drevárskych závodov a vznikla špecializovaná výroba vnútorných dverí.

Novodobá história spoločnosti SAPELI začína roku 1992 prevzatím restituovaného prevádzky výroby dverí v Polné. Riaditeľom spoločnosti sa stáva pán Jindřich Procházka, syn bývalého majiteľa. V túto dobu je tu zamestnaných 117 pracovníkov. Firma sa v spolupráci s Komerční bankou Jihlava púšťa do rozsiahlych investícií modernizácie, obnovy a rozšírenia výroby. Vzniká celá rada nových modelov dverí. Vnútorné dvere a zárubne SAPELI s prírodnou dyhou si rýchlo získavajú obľubu zákazníkov a začínajú byť vyhľadávané architektmi, projektantmi a staviteľmi.

Postupný rozvoj spoločnosti prináša potrebu rozšírenia vlastného zázemie, a preto dochádza v roku 1998 k rozeběhnutí výroby zárubní a finalizácia dverí v novo postavenej výrobnej hale závodu v Polné a otvorenie obchodného centra v Jihlave - Bedřichově. V roku 2002 z kapacitných dôvodov dochádza k presunu výroby zárubní do závodu v Jihlave - Starých Horách.

Dnešná výroba prebieha v nových a moderných prevádzkach pri využití špičkovej techniky, tým sa dosahuje tej najvyššej kvality spracovania našich výrobkov. Samozrejmosťou je dodržiavanie ekologicky šetrných postupov pri výrobe a použití nezávadných materiálov a lakov na naše výrobky.

V súčasnej dobe SAPELI zamestnáva vyše 400 pracovníkov, čo predstavuje viac ako dvojnásobný počet od počiatkov prevzatia firmy v roku 1992. V roku 1993 predstavovala výška obratu firmy 105 mil Sk, pričom v roku 2004 sa už podarilo prekročiť magickú hranicu jednej miliardy korún obratu a tento pozitívny vývoj bol udržanou iv roku 2006. Prostriedky vytvorené činnosťou firmy sú reinvestované do modernizácie prevádzok, do rozšírenia sortimentu a do posilnenia finančného zdravia spoločnosti. Používané výrobné materiály spĺňajú prísne hygienické kritériá dnešnej doby. Vo výrobe a logistike sú využívané najnovšie riadiace systémy s podporou modernej počítačovej techniky. Kvalita výrobkov je dotvrzena certifikáciou systému riadenia kvality podľa noriem ISO 9001:2008.

Profil spoločnosti

Aj v súčasnosti je SAPELI rýdzo českou firmou, ktorá Vám okrem tradície ponúka aj bezkonkurenčné šírku sortimentu dyhovaných dverí. Táto ponuka, ktorá je doplnená aj o sortiment dverí fóliovaných a profilovaných, určite uspokojí každého zákazníka. Vyberať môžete dvere a zárubne všetkých druhov otvárania - otočné, kyvné, posuvné, lamelové, maximálneho prevedenia drevín, farieb a funkčnosti - plné, presklené, protipožiarne, protihlukové, dvere do rôznych klimatických podmienok a ďalšie špeciálne dvere a zárubne vrátane presklených stien. Dvere SAPELI nájdete v interiéroch od bežných bytových priestorov, cez hotelové, školské alebo administratívne priestory až po budovu Parlamentu Českej republiky.

Výrobky firmy SAPELI sú vyrábané v rôznych európskych normách a majú svoje pevné miesto na trhoch Čiech a Moravy, Slovenska, Poľska, Maďarska a ďalších okolitých štátov v rámci Európskej únie.

História spoločnosti
Spoločnosť Sapeli, a.s. je rýdzo českou spoločnosťou, ktorá bola založená po reštitúcii rodinného majetku pánom Jindřichom Procházkom, súčasným riaditeľom spoločnosti.


Pán Henrich Procházka sa narodil priamo v areáli polenského rodinného závodu, v ktorom vtedy fungovala škrobárna, píla a stolárstve.

Prvé dvere - jednoduché klietky dvere používané do pivníc s veľkými plechovými pántami - sa tu začali vyrábať už na sklonku 1.republiky, okolo rokov 1938 - 39. Z dôb svojej mladosti pán Procházka nejvděčněji spomína na dvojročná štúdia u firmy Baťa v Zlíne, kde ako sám priznáva, získal všetky základy svojho umu. Jeho rodičia vybudovali plne prosperujúcu závod, ktorý naplno fungoval aj počas 2.svetovej vojny. Pri bombardovaní rodinného závodu v Polné, ku ktorému symbolicky došlo 9. mája 1945, bohužiaľ zhorela takmer celá drevárska časť. Mladý Henrich sa spolu so svojím oteckom naplno púšťa do obnovy všetkého zničeného. Ich usilovná usilovnosť vyvrcholila v roku 1948, kedy v Polné stál a fungoval závod v takmer takom rozsahu ako v dnešnej dobe. Vyrábali sa tu latové dvere, ale hlavnými produktmi závodu boli iné výrobky - lodné potrebné na údenie mäsa, na prepravu rýb, masla, kvasníc alebo potrebné ovocia. Robil sa tu tzv jemnořez, kedy sa z fošní rezali doštičky hrúbky 3mm a tie sa používali na výrobu obalov, ktoré dnes nahradili kartóny. To, že sa darilo bolo poznať aj podľa počtu zamestnancov - závod za 1. republiky začínal s 16 alebo 17 ľuďmi av roku 1948 ich mal 78.

V zlomovom roku 1948 bol prosperujúci závod znárodnený a celá rodina násilne vysťahovaní.
Pán Henrich Procházka bol pracovne preložený do mesta Šumperk, kde spolu so svojimi rodičmi, začal novú neznámu etapu svojho života, ktorá bola po celú dobu spätá s drevárskym priemyslom. Rodičia pána Prechádzky sa do Polné už nikdy nevrátili. Vzhľadom k nepríjemným spomienkam na znárodnenie a násilné vysťahovanie, ani on sám o návrat nikdy cielene neusiloval.
Počas komunistickej éry v Polné prebiehala zmiešaná výroba dverí s výrobou lepidiel a výrobu škrobu pod hlavičkou sprvu juhomoravských, neskôr Jihlavských drevárskych závodov.


K porevolučnímu návrate pána Henricha Prechádzku prinútila až správa o plánovaní núteného uzavretí polenského závodu. Vo svojich 66 rokoch požiadal o navrátenie rodinného majetku a roku 1992 sa po 44 rokoch vrátil späť domov. Z úplne neudržovaného a upadajúceho závodu počas 15 rokov, so svojimi spolupracovníkmi, vybudoval prosperujúcu spoločnosť s viac ako 400 zamestnancami a obratom presahujúcim 1 miliardu korún.

Od šiestich modelov, ktoré zákazníkom SAPELI ponúkalo na začiatku novodobej existencie svoju ponuku rozšírila do súčasných neuveriteľných 380 000 možných kombinácií dverí. Výroba je vybavená najmodernejšími strojmi, pričom najstarší z nich je šesť rokov starý.

Značka SAPELI je dnes najznámejšou značkou v oblasti tuzemskej výroby dýhovaných dverí. Dvere a zárubne Sapeli vynikajú svojim profesionálnym dizajnom a vysokou kvalitou.

Pán Henrich Procházka tak nadviazal na úspešnú dráhu svojich rodičov a dokázal, že schopnosť kvalitného podnikania mu po celú dobu kolovala v žilách. Poctivú prácu vždy staval ako najvyššiu métu a svojim súčasným aktívnym konaním toto krédo dokazuje dodnes!

SAPELI je ....

Sapeli alebo sapelle, niekedy aj aboudikro (Entandrophragma cylindricum) jeden z najpoužívanejších druhov magahonu pôvodom z Libérie, Konga, Ghany, Pobrežie Slonoviny ai Jedná sa o stredne ťažké, svetlohnedé až hnedočervené drevo so zlatistým leskom, dekoratívnym vzhľadom a širokým okruhom uplatnenie.
V polenském závode sa v jej histórii spracúvala len dyha mahagón, práve druh SAPELI.


Priemyselné vlastníctvo firmy
Firma SAPELI stará o výsledky tvorivej činnosti svojich konštruktérov

a dizajnérov s vedomím hodnoty a dôležitosť tohto nehmotného majetku. Podstata ochrany konštrukcie a dizajnu je už vo svete iu nás pevne zakotvená v legislatíve.
V prípadoch, keď riešenie dverí a zárubní SAPELI nezasahuje do práv tretích osôb a presahuje rámec na trhu bežne dostupných výrobkov, zabezpečujeme ochranu týchto našich produktov. Jedná sa najmä

o ochranu úžitkovým vzorom a ochranu priemyselným vzorom v prípade, že sa jedná o design výrobku. O túto ochranu usilujeme vždy minimálne

s platnosťou na území SR a prípadne iv ďalších štátoch sveta. Prvý úžitkový vzor svojho produktu vlastnila firma SAPELI už v roku 1993, prvý priemyselný vzor v roku 2005.

V súčasnosti má firma SAPELI rad chránených riešení dverí a zárubní vychádzajúcich z vlastnej dielne.

Názov našej firmy, ako aj grafické stvárnenie názvu firmy, je chránené ochrannou známkou už od roku 1995, teda takmer od začiatku existencie firmy SAPELI. Rozvojom firmy a jej expanziou do ďalších štátov sveta rastie význam, a tým aj cena tohto označenia. Preto máme od roku 2001 registrovanú medzinárodnú ochrannú známku "SAPELI" v rade štátov sveta.

V súvislosti s ochranou nehmotného majetku nezabúdame ani na označenie modelových radov svojich výrobkov. Dbáme predovšetkým na to, aby bol každý názov originálny a nezasahoval do práv tretích osôb. Zásadná označenie si potom firma SAPELI opatruje ochrannou známkou na území SR av zahraničí.
Označenie dverí a zárubní SAPELI, u ktorého je registrovaná ochranná známka, budú opatrená týmto symbolom ®.

O priemyselnom vlastníctve firmy SAPELI a.s. sa dočítate aj v rozhovore s jej spolumajiteľom a predsedom predstavenstva Ing. Jaroslavom vŕtalo.

Keď sa povie SAPELI, snáď každý si vybaví dvere, čo hovoria nielen o dlhoročnej tradícii výroby, ale aj úspešnom budovaní značky ako takej. Na akých základoch staviate spoločnosť, ktorá vyrástla v rýdzo slovenských podmienkach vďaka českému kapitálu, a teraz svoju pozíciu nezaprie ani na medzinárodnom trhu?
Okrem toho, že neustále investujeme do nových technológií výroby, nezabúdame vedľa našich produktov na to najdôležitejšie, a to je význam duševného vlastníctva firmy. Ten rozvojom firmy a jej expanziou za hranice SR rastie, rovnako tak ako cena nehmotného vlastníctva firmy. Preto už od roku 1995, čo je takmer od začiatku existencie firmy SAPELI, vlastníme ochrannú známku názvu i grafického stvárnenia loga našej firmy. Od roku 2001 máme registrovanú medzinárodnú ochrannú známku "SAPELI" v rade štátov sveta.


Ako široký je pojem nehmotné vlastníctvo na výrobu interiérových dverí a zárubní?
Nemalé peniaze smerujeme do tvorivej činnosti našich konštruktérov a dizajnérov. Bez toho aby sme si naše nápady chránili, by vývoj produktov a snaha vybudovať si náskok pred konkurenciou vyznela naprázdno. Design našich výrobkov si chránime úžitkovými a priemyselnými vzormi, a to minimálne s platnosťou na území SR. Prvý úžitkový vzor, tzn. technické riešenie, vlastnila firma SAPELI už v roku 1993, prvý priemyselný vzor, teda dizajnové prevedenie, v roku 2005.


Týka sa ochrana výrobkov SAPELI tiež ich označenie?
Okrem toho, že patria do priemyselného vlastníctva firmy SAPELI rad chránených riešení dverí a zárubní, ktoré sa od bežne dostupných modelov líši, ochrannej známky pre originálne označenie našich modelových radov a rozhodujúce názvy produktov kupujeme tiež. A to opäť platných nielen v ČR, ale iv ďalších štátoch.


Ako sa prejavuje hodnota priemyselného vlastníctva SAPELI v porovnaní s konkurenciou?
V minulosti sme zaznamenali veľa pokusov o kopírovanie produktov vychádzajúcich z našej dielne. Vo všetkých týchto prípadoch sme sa právnou cestou bránili. Som rád, že vo všetkých týchto sporoch firma SAPELI obhájila svoje duševné vlastníctvo. Každoročne sa nám stáva, že sa s novinkami SAPELI predstavenými na jarnom veľtrhu stretávame ďalší rok

u niektorého konkurenčného výrobcu. My však chceme byť výnimoční a staráme sa o to, aby výrobky, na ktorých tvrdo pracujeme, niesli len značku SAPELI.