Domov Kúpelnové študio, obklady a dlažby Obklady a dlažby JIKA

Produkty


JIKA

1878 - založenie prvého európskeho keramického závodu na nádoby a sanitárnu keramiku v Znojme – Keramické závody Znojmo
1961
- nový závod na sanitárnu keramiku v Bechyni – Juhočeská keramika
1991
- Keramik Holding Laufen kupuje Juhočeskú keramiku
1995
- Keramik Holding Laufen sa stáva vlastníkom Keramických závodov Znojmo
1999
- Španielska spoločnosť Roca prevzala Keramik Holding Laufen
1999
- založenie obchodnej spoločnosti LAUFEN CZ s.r.o. so sídlom v Prahe
2002
- fúzia všetkých troch spoločností v spoločnosť LAUFEN CZ s.r.o
2004
- otvorenie Galérie kúpeľní v Prahe
2004
- vybudovanie Centra vzdelávania a informácií určeného inštalatérom a predajcom
2006
- značka Jika so zásluhou akvizícií materskej spoločnosti Roca sa stáva súčasťou najväčšieho výrobcu sanitárnej keramiky na svete

Keramická výroba v Znojme sa datuje už od konca 19. storočia. Možno povedať, že sa jedná o najstaršie keramické výrobky na európskom kontinente. Vtedy sa jednalo predovšetkým o figurálne a iné ozdobné keramické výrobky, ktoré potvrdzovali mimoriadnu zručnosť tamojších majstrov. Prví v Európe boli znojemský aj neskôr vo výrobe umývadiel, vaní a dresov zo žiarovej hliny. Tá tu začala už po roku 1920. Dnes sú české produkty JIKA vyrábané v dvoch závodoch - v Bechyni a v Znojme.


Spojením s renomovanou švajčiarskou firmou Keramik Holding LAUFEN (www.laufen.com) v roku 1991 dosiahli najúspešnejší českí výrobcovia zdravotníckej keramiky podstatného rozšírenia sortimentu. Jednotlivé výrobky sú vyrábané z prírodných materiálov a pomocou najmodernejších technológií. Pôsobivý dizajn, vysoká kvalita, dokonalá funkčnosť a komplexnosť ponuky v každej cenovej kategórii, tak by sa mohla v stručnosti zhrnúť stratégia spoločnosti.


Obchodné zájumy koncernu na trhoch strednej a východnej Európy realizuje od roku 1999 stopercentná dcérska spoločnosť LAUFEN CZ. Spoločným znakom každej jej značky (Laufen, Roca a Jika) je vysoká kvalita výrobkov doložená medzinárodným certifikátom ISO 9001 o dodržovaní akosti.

Tradície a kvalita sa v kúpeľniach JIKA stretávajú s tým najmodernejším zo svetových trendov. Sila značky a desiatky rokov skúseností sa prirodzene premietajú do tých najnepatrnejšiu detailov. Vo svete kúpeľní JIKA nenájdete nič, čo by sme si dovolili zabudnúť.

Kúpeľňa JIKA, to je miesto, ktoré navrhujeme tak, aby bol každý váš deň už od prvého okamihu príjemnejším.


Presvedčte sa na našich webových stránkach ...

 

Kupelna, ktorá tak ľahko zažiari čistotou

Myslíme na komfort každodenného života. Chceme našich zákazníkov ušetriť zbytočnej námahy a venovať im hodiny voľného času naviac. To sú hlavné dôvody, prečo sa značka JIKA stále venuje vývoju moderných technológií, ešte praktickejším a dizajnovo dokonalejším.Čo vás zaujíma

Aké sú hlavné výhody povrchovej úpravy JIKA perla a JIKA perla GLASS?
Vďaka týmto povrchovým úpravám je údržba keramiky a skla neporovnateľne jednoduchšie a vyžaduje minimálne množstvo čistiacich prostriedkov, než je tomu u výrobkov bez tejto úpravy. Vyskúšajte si to! Zistíte, že čas vynaložený na ich údržbu je len zlomkom toho, ktorý ste upratovania sanitárnej keramiky a skla bez tejto úpravy venovali doteraz.

Ako je potrebné pri čistení povrchov JIKA perla a JIKA perla GLASS postupovať?

Čistenie sanitárnej keramiky aj sklenených zásten sprchových kútov je veľmi jednoduché. Po každom použití umývadla, klozetu, bidetu či sprchovacieho kúta stačí prúd čistej vody a ľahké vysetrovania vlhkou bavlnenou handričkou.

Pre významné predĺženie životnosti povrchu JIKA perla GLASS je vhodné využiť špeciálne vyvinuté prípravky pre sprchové kúty. Clean All odporúčame používať pri pravidelnej údržbe povrchov najmenej raz mesačne. Ľahko odstraňuje vodný kameň, mydlo a ďalšie usadeniny. Conditioner čistí, dezinfikuje, čiastočne obnovuje odpudivý efekt voči vode a predlžuje tak funkčnosť povrchu JIKA perla GLASS. Sklo pri takej starostlivosti zostáva priezračne čisté a trblietavé po dlhú dobu. Ešte dokonalejší vzhľad docielite s pomocou stierky MIO vyvinuté

pre sprchovacie kúty, s ktorou bude údržba obdivuhodne ľahká.

Skutočnou perlou na tejto ceste za dokonalosťou sú špeciálne povrchové úpravy sanitárnej keramiky, sklenených výplní sprchových kútov a vaňových zásten, JIKA perla a JIKA perla GLASS. Uľahčujú údržbu, predlžujú životnosť a septembra trvalú čistotou.


Keramika zostáva hladká a dokonale čistá a sklo číre, iskrivé a nepodlieha korózii. Inšpiráciu pre obidva typy povrchovej úpravy, ktoré sú založené na odpudzovanie vody, našli ich tvorcovia u najkrajšie z kvetín, u ruže. Rovnako ako z okvetných plátkov tejto kvetiny, tak iz povrchu špeciálne upravenej keramiky či skla voda okamžite steká zbalená do guľôčok a retiazok vodných perál. A po nečistote a vodnom kameni, ktoré sú nabaľovaniu spolu s vodou, nezostane ani stopa. Povrch potom stačí vyleštiť dosucha voľným handričkou.


Tak jednoduchá je údržba keramiky aj skla s povrchovou úpravou JIKA Perla. Vitajte v dokonale čistej kúpeľni!

 

Politika kvality LAUFEN CZ s.r.o.

Naša organizácia má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 a jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania systému je zrozumiteľná politika kvality.
Základom napĺňaní vízií a stratégie v LAUFEN CZ sro je orientácia na:

* Zákazníka, trh a servis

* Zamestnanca
* Systém a proces
* Produkt a dodávateľa

Kvalita je v našej spoločnosti považovaná za významnú konkurenčnú výhodu a má najvyššiu prioritu. Na základe tradície našej organizácie a vysokých požiadaviek na kvalitu našich výrobkov a služieb, ktoré kladú naši zákazníci, sme si plne vedomí že zodpovedný prístup ku všetkým činnostiam je základným predpokladom na dosiahnutie spokojnosti zákazníkov, našej konkurencieschopnosti a úspechu našej spoločnosti.


Orientujeme sa na zákazníka, trh a servis


* Klient pozná naše prednosti, kvalitu našich produktov i služieb. Informácie a servis poskytujeme zákazníkovi zásadne odborne.

* Snažíme sa neustále zaujímať vedúcu pozíciu na trhu ako dodávateľ výrobkov pre zariadenie kúpeľní
* Sme spokojní až vtedy, keď docielime spokojnosti každého nášho zákazníka a keď naše výrobky a služby zákazníci doporučujú ďalej
* Neustále monitorujeme požiadavky našich zákazníkov rovnako tak ako situáciu na trhu
* Všetky procesy vo výrobe, výrobky a naše obchodné aktivity sú v súlade s požiadavkami platnej európskej legislatívy

Orientujeme sa na zamestnancov


* Našich zamestnancov vyberáme tak podľa odborných tak aj vysokých ľudských kvalít, do ktorých patria okrem iného aj vzdelanie, prax, čestnosť, schopnosť práce v tíme, zodpovednosť

* Zamestnanci sú v dôsledku svojich schopností a rozsiahleho a priebežného vzdelávania vedúci výkonnostný silou podniku
* Udržujeme medzi sebou dobrú komunikáciu a sme zástancami otvorenej informačnej politiky - umožnené jednoduchú a pružnú organizácií
* Formulujeme ciele a prijímame rozhodnutia za spoluúčasti dotknutých zamestnancov

Orientujeme sa na systém a na proces


* Kontinuálnym zlepšovaním procesov, používaných postupov a technického vybavenia, prostredníctvom školení a kvalifikácie všetkých našich zamestnancov, pravidelnou kontrolou a analýzami dosiahnutých a plánovaných výsledkov pracujeme neustále na rozvoji systému manažérstva kvality.

* Rozhodujúcu úlohu v uplatňovaní a zlepšovanie systému kvality zaujíma vedenia spoločnosti svojou podporou pri rozvíjaní procesného systému v rámci organizácie a poskytovaním všetkých potrebných zdrojov. Všetky procesy v rámci LAUFEN CZ s.r.o. sú preto definované, opísané a pravidelne testujú za spoluúčasti dotknutých osôb. Tým je okrem iného zaisťované fungovania systému kvality na všetkých úrovniach organizácie.
* Všetci zamestnanci sa podieľajú a priebežne zlepšujú optimalizáciu systému a procesov, majú svoje zodpovednosti a kompetencie stanovené a zdokumentované formou organizačnej štruktúry v spoločnosti, maticami zodpovednosti av pracovných náplniach.
* Spoločnosť používa na výrobu technológie šetrné k životnému prostrediu av rámci výrobných procesov je dôsledne rešpektuje recyklovaní, triedenie a zber odpadu

Orientujeme sa na produkt a dodávateľa


* Rozsah našich keramických aj nekeramických produktov pre zariadenie kúpeľní neustále Renovujeme av rámci našej obchodnej stratégie rozširujeme ponúkaný sortiment výrobkov.

* Intenzívne sledujeme vývoj na trhu, dodávame konkurencie schopné výrobky, starostlivo vyberáme dodávateľov, flexibilne plánujeme a riadime procesy v priamom vzťahu k produktu ik našim dodávateľom
* S našimi dodávateľmi uplatňujeme otvorenú informačnú politiku v rámci uplatňovania pozitívnych dodávateľsko - odberateľských vzťahov
* Kvalita našich výrobkov je pre nás dôležitejšie ako krátkodobé zvýšenie obratu.

JIKA TERAZ  PONÚKA KOMPLETNÉ RIEŠENIE KUPELNISpoločnosť Laufen CZ očakáva v roku 2008 Veľké výzvy. Pracuje Na posilnit exkluzívnej pozície Značky beh, ako dodávateľa špičkovej KVALITY v originálnych dizajnových sortimentoch, rozšírenia ponuky svetovej jedničky Roca Predstavenie Značky Jika, ako pre dodávateľa Kúpeľný od do Z.


"V Českej republike ovláda značka Jika 65 percent trhu. Významnou úlohou pre nás Teda zostáva rozšírenie predaja povedomia o českej značke Jika na ďalšie, Predovšetkým trhoch EURÓPSKYCH. Popri úspechoch, ako Maďarská v prípade, kde SA V poslednych rokoch podarilo obrat Značky Jika TAKM zdvojnásobiť, potvrdzuje Jika povesť kvalitného dodávateľa Kúpeľný AJ Mimo Europy, Na vo veľkých objemoch So. Predava náročných trhoch velkej Británie, Saudskej Arábie Emirátoch Av. Nejdôležitejšou zmenou za vsak rozšírenie terajšieho portfólia keramických nekeramických výrobkov o Produkty sú ako vodovodné batérie, akrylátové lamelová, sprchové Kúty, podomietkové moduly Ďalšie príslušenstvo. Jika So. Preto Stava značkou, ktorá prináša zákazníkovi riešenie kúpeľný od do Z, "hovorí David Penc, Marketingový manažér spoločnosti beží CZ, ktorá českom Na trhu v krajinách strednej Europy východnej zastupuje Značky beh, Roca Jika.
Da sa povedat, Ze v desaťročí vývoj poslednom smeruje k viac štýlovému originálnemu pojatiu dizajnu, ku komplexnému riešenia kúpeľný ako dôležitého centra oddychu relaxácia každej domácnosti. Ak chcete Preskočených: tajný aj v roku 2008 PLATIŤ určite, v ponuke Laufen CZ So. Objavia Nový dizajnové sortimentu z dielne renomovaných návrhárove. Nový sortiment keramiky Beh So. Bezpochyby Opat Stane lahôdkou pre milovníkov precíznej, špičkovej dizajn KVALITY v tradičnej čistote. Originálnym riešením interierov podľa Predovšetkým mala zaujatý Roca, ktorá chce hľa slovenským zákazníkom ponúknuť netradičný štýl, v ktorom So. Odráža južanský temperament, hravosť doraz na detail. Značka Jika So. Chce este výraznejším vydať Cestou rozšírenia svojho portfólia, aby So. Čoskoro stala kúpeľný dodávateľom kompletných.

Zákazníci, ktorí obdivuj Čisté linka precízne prevedenie výrobkov beží v príslovečnej švajciarskej kvalite, sa v roku 2008 dočkajú premiérového uvedením nového dizajnového sortimentu z dielne Alessiho Alberta. Pokúsi So. Naviazať Na Celosvetový úspech nekonvenčných oblých tvarovkami z Pera návrhár Stefana Giovanonniho, ctor pod názvom Il Bagno Alessi Jeden obleteli svet si získali srdciam zákazníkovho aj ocenenie medii odborných. Avšak tentoraz stavil Holandský dizajn Wiel Arets Na skor kubistické tvary. Priame linka zvýraznené širokými okraj jednotlivých objektov vychádzajú z autorovho obdivu k japonskej kultúry v spojení s pokorou voci vode ako symbolu večnej sily čistoty. Nová kolekcia ALESSI Dot Má celkovo 72 výrobkov, Keramické sanitárne vybavenie, lamelová, sprchové Kúty, nábytok doplnky Ďalšie.

Svetová Jednotka Roca SA v roku 2009 Na chystá ovela razantnejší Vstup hľa Na Slovenskú scénu Predovšetkým s ponukou rovnomennej pivo značky. Portfólio sanitárnej keramiky i zariadení čítaní. Kúpeľný Značky Roca JE v Slovenskej republike obohatené Predovšetkým o liatinové Vaňu Newcast Woodline. Záujemci si môžu vychutnať odlišný štýl designu, v ktorom So. Južanská hravosť emotívne Pohlad na na svet premieňajú množstvo nečakaných detailov: oblé vlnky hrán umývadiel, retroštýle pohodlných liatinových Vanier, vrátane náročné prevedených Noh pre priestorové umiestnenie, veľkorysý prístup k sprchovacím vaničkám, Široká ponuka zrkadiel, kúpeľňového nábytku batérií AJ vodovodných, ctor akcentujú detaily jednotlivého dizajnového sortimentu sanitárnej keramiky.
Značka Jika niekedy Na prahu Novej etapy. Bezkonkurenčná česká jednička chystá rozšírením portfólia výrobkov Tak, aby postupne ponuklo zákazníkom kompletné riešenie kúpeľný od sanitárnej keramiky ČEZ kúpeľňový nábytok, vodovodné batérie az po doplnky veterník. Ale kúpeľňový sortiment Cubito si uz v roku získal prvých obdivovateľov 2007. Teraz ZA Nimi prichadza okrem iného s rozšírením ponuky o batérie, sprchové Kúty zásteny Vaňové, tie sú na výber s čírym alebo originálnu dekorovaným sklo, je v ctor súznení s dizajnom nábytku. Keramické nekeramické prvky sú v aj s ponuke unikátnou povrchovou úpravou Jika perla Jika perla GLASS Spolu s výrobné náročnejšími tvari So. Uberajú Cestou kvality, ktorú súčasný zákazník preferuje.

Podomietkové systémy pre viac priestoru


12/29/2007


Viac Na Vyššom požiadavky priestoru komfortné Patria medzi Hlavné dôvody rekonštrukcie kúpeľný toaliet. OBE podmienky spĺňa Nový systém podomietkový JIKA. Týmto riešením získavate závesné WC, ctor výraznejším zodpovedá súčasným požiadavkám ako Na vzhlad, Tak hľa možnosť na ľahkej Rýchlej údržby. Podomietkový systém JIKA za zaradený čítaní. Sa v sekcii Interiér súťaže TOP PANEL.


Úspora miesta aj pohodlie


Vopred podomietkové moduly JIKA ponuka pre tlačidlá splachovaním štart-stop alebo úsporné variant dual flush, podľa toho, kedy možné využitý splachovaním šiestimi alebo vody tromi litra. Tlačidlá sú v prevední BI, chróm, mat lesk.


Tip každý pre vas: Priamo pre tento systém najvhodnejšie Použité závesný klozet Lyra Compact, ktorý o
4 cm na kratšie, ako býva zvykom, pricom vsak za pre užívanie rovnako pohodlný nikdy Pretože sedacie časť bola skrátená, ALE miesto Zadného pripojenia.


RUN FOR IT je značkou

Kúpeľne design ako biotopy: súhra dizajn, kvalita a funkčnosť rozvinie, osobnosť tradičné švajčiarske značky, ktoré sa radí medzi popredných výrobcov.
Pôvodná založenie spoločnosti RUNNING je znalosť výroby keramiky. Pre viac ako 110 rokov márnosťou v prevádzke vo švajčiarskom kantóne Bazilej území najstarších plastov ľudskej rasy, spracované bidety a toalety - v ultra-moderné závody v švajčiarskou presnosťou. Z keramických odborných znalostí, know-how pre celú kúpeľ vyvinula. Že priestor, LAUFEN vidí ako rekreačnej oblasti vo vlastných štyroch stenách - a je navrhnutý na vysokú úroveň dizajnu.

Čo design LAUFEN tak osobitného, je originálny doklad švajčiarskeho výrobcu, švajčiarsky design vyzerá ako spojenie dvoch významných dizajnérskych škôl: taliansky dizajn od juhu a modernistický štýl v tradícii Bauhaus zo severu. Spojené v najvyššej švajčiarskej kvalite.


Kvalita sa skladá z vlastnej LAUFEN z dvoch častí: prvá, z výrobného know-how, na druhej strane, to je funkčnosť a vysokou úžitkovou hodnotou, ktorá dáva hotové kúpeľne k zákazníkovi. Prvá časť je povinná, druhá časť freestyle na medzinárodnom trhu kúpeľni.


Udržateľnej kvality: zdravie ľudí a životné prostredie z dôvodov

Ako výrobná spoločnosť, ktorá ponúka produkty pre využitie tejto vzácne zdroje vody pre RUN sa zaväzuje chrániť prírodné základy života. RUN by si želal, aby ekologicky nezávadné výroby a ísť na všetkých úrovniach výroby a surovín pre energeticky účinné - od vývoja až po marketing. Potom spustite napríklad využíva odpadové teplo vznikajúce vo výrobnom procese a používa to, aby suché keramické. V Rakúsku bola udelená za príkladné riadenie životného prostredia beží s "EMAS Životné prostredie 2007", švajčiarsky závod v prevádzke od roku 2006 nesie označenie Švajčiarskej podnikania agentúry pre energiu, ktorý ju identifikuje ako aktívny spoločnosť v dobrovoľnej ochrane klímy. Aj pre mnohé produktov hľadá pre šetrné k životnému prostrediu riešenie LAUFEN aktívne - napríklad, je lesklý povrch nábytku sortimentu Mimo kúpeľne série vyrobenej z recyklovaných materiálov. V prevádzke, ale aj kladie dôraz na hotové výrobky najvyššej kvality - potvrdené mnohými medzinárodne uznávaných výrobkových certifikátov a noriem. Švajčiarska Q-Plus certifikované Signet našich výrobkov, európske normy a osvedčené, vysoko švajčiarsky štandard spĺňať. Dôležitým bodom, aby sa zabránilo RUN, pretože len tak dlho-žíl a menšie opotrebenie produktov si to zaslúži, "ekologicky priateľské" sa nazýva - ide pred spamätať. RUNNING čím pomáha svojim zákazníkom žiť šetrné k životnému prostrediu a zníženie nákladov na energiu. Pretože naše výrobky sú tiež vybavené najnovšie energie-a voda-úsporných technológií. Napríklad najnovšie generácie vody-úsporné toalety: Niektoré toalety flush miesto RUN s 4,5 litrami, respektíve v troch Zweimengen-vyplachovania systém s šiestich-alebo tri litre konvenčné toalety.