Domov Parkety, dvere, šatníky Parkety, dvere, šatníky Climax - Parkety, dvere, šatníky a vizualizácie ku kolekciám a sériám
telefon

Produkty


O firme Climax

Sme spoločnosťou, ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a poradenstvom v oblasti protislnečnej techniky.

Výrobný sortiment tvorí:

 • Hliníkové vnútorné žalúzie
 • Bambusové vnútorné žalúzie
 • Látkové vnútorné žalúzie
 • Látkové rolety
 • Hliníkové a plastové vonkajšie rolety
 • Hliníkové vonkajšie žalúzie
 • Látkové fasádne tienenie
 • Markízy
 • Tienenie zimných záhrad
 • Siete proti hmyzu

Climax

Naša spoločnosť pôsobí na českom trhu už od roku 1993. Za túto dobu sme sa stali najväčšou a najsilnejšou firmou v obore tieniacej tecniky v Českej republike.

Výroba a hlavné sídlo spoločnosti je vo Vsetíně. Vďaka širokej sieti regionálneho zastúpenia sme schopný zaistiť rýchlu a kvalitnú montáž po celej Českej republike a Slovensku.

Veľký dôraz kladieme na kvalitu našich produktov. Každý pracovník osobne zodpovedá za svoj diel práce, kvalita je neustále sledovaná a vyhodnocovaná. Tým odborníkov vo vývojovom stredisku uskutočňuje inovácie výrobkov a vyvíja nové typy tienenia s komfortnejším ovládaním, príjemnejším designom a dlhšou životnosťou. Z tohoto dôvodu sú naše výrobky velmi úspešné i na zahraničných trhoch.

Naším cieľom je pokračovať v práci tak, aby i naďalej prinášala úspech ako nám, tak i Vám, naším zákazníkom. Priali by sme si, aby sa naše výrobky staly súčasťou Vášho života a pomohly Vám vytvoriť príjemný domov.

SERVIS CLIMAX, s.r.o. vznikla v roku 1996 transformáciou z volného združenia osôb s názvom T-servis. Za dobu svojho desaťročného pôsobenia na trhu sa dokázala z drobnej firmy s ročným obratom 6 mil. Kč vypracovať v rámci Českej republiky na čelnú pozíciu v obore výroby tieniacej techniky a stále významnejšiu rolu hraje i na európskych trhoch.

Svoju činnosť zahájila firma výrobou a montážou hliníkových horizontálnych žalúzií a vertikálnych látkových žalúzií.

V roku 1997 sa k týmto výrobám pridala tiež výroba roliet, rolovacích garážových brán a kompletného sortimentu protihmyzových sietí.

V roku 1999 bola zakúpená výrobná linka na markízy. Stávajúci sortiment bol zároveň rozšírený o dražšie typy žalúzií.

Rok 2000 bol pre firmu rokom systémových zmien. Bola vytvorená nová organizačná štruktúra a predovšetkým došlo k prechodu z riadenia majitelského na manažérske.

Rokom 2001 boly zahájené investície do strojov a foriem s cielom vyvíjať a vyrábať samostatne komponenty a nové typy tienenia. Vo výrobkovej štruktúre sa začína prejavovať príklon k dražším výrobkom, väčším zákazkám a zložitejším technickým riešeniam.

V roku 2002 sa spoločnosť zamerala na podporu produktov s rastúcou tendenciou a zároveň pristúpila k útlmu neperspektívnych výrob. Dochádza ku zmenám vo vlastnickej i v organizačnej štruktúre.

V roku 2003 si velké navýšenie dopytu u hliníkových žalúziách vyžiadalo rozšírenie výrobných priestorov a investície do strojného zariadenia. Boli naštartované opatrenia na zvýšenie produktivity práce. Ďalej boly zakúpené válcovacie linky a zahájená výroba vonkajších žalúzií.

V roku 2004 bol rastúci segment výroby vonkajších žalúzií rozšírený o nové typy - INT 50 a EXT 50.

V auguste 2005 došlo k rozšíreniu stávajúceho sortimentu tieniacej techniky vďaka nákupu strojov a technológie pre výrobu žalúzií do izolačných skiel I-S-T Solar Flex. Ďalej bola zahájená výroba žalúzií MAX25. Firma úspešne absolvovala certifikačné riadenie na ISO 9001.

S cieľom uspokojiť čo najširší okruh zákazníkov, firma ďalej rozšírila svoj sortiment na začiatku roku 2006, kedy bola zahájená výroba žalúzií s bambusovou lamelou. Rok 2006 bol tiež rokom posunu v zameraní firmy, kedy spoločnosť Servis Climax, s.r.o. upúšťa od realizácie montáži a začína sa orientovať výhradne na výrobnú činnosť.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.3.2007 mení na začiatku mája 2007 spoločnosť právnu formu z s.r.o. na a.s., čo lepšie odpovedá jej veľkosti a dosiahnutému postaveniu na trhu. Pri tejto príležitosti dochádza rovnako k navýšeniu základného kapitálu na 50 mil. Kč.

V súčasnej dobe predstavuje firma, s očakávaným ročným obratom takmer 500 mil. Kč a 380 zamestnancami, vo svojom obore veľmi významného hráča, so stabilným zázemím, chuťou do života a značným potenciálom i do budúcnosti.

FIREMNÁ FILOZOFIA TÝKAJÚCA SA AKOSTI A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253,Vsetín

SERVIS CLIMAX a.s. je silnou a stabilnou výrobnou firmou so stálym dlhodobým rastom. Jej cieľom je stať sa jedným z najväčších výrobcov tieniacej techniky v Európe.

Pre dosiahnutie a udržanie tohoto ciela sa riadime týmito zásadami :

1. Snaha všetkých pracovníkov je orientovaná hlavne na zákazníka, ktorého požiadavky nám dávajú možnosť stáleho rozvoja a zlepšovania.

2. Rozvoj spoločnosti je možný len za predpokladu priebežného zlepšovania životného prostredia a predchádzania jeho znečisťovania. Z tohoto dôvodu je pri každom našom konaní braný ohľad na životné prostredie.

3. Každý pracovník osobne ručí za svoj diel práce definovaný v produkte a na bezchybnosti svojho pracovného výkonu je finančne zainteresovaný.

4. Jednotlivé typy výrobkov podľa potrieb zákazníkov stále vyvíjame a zdokonalujeme. Na tejto úlohe pracuje vlastné vývojové pracovisko v spolupráci s poprednými výrobcami tieniacej techniky z celej Európy.

5. Pre rozvoj našej spoločnosti:

 • získavame nových zákazníkov a stálym zákazníkom pomáhame v ich raste,
 • dodržujeme platné zákony a nariadenia v oblasti životného prostredia a akosti
 • komunikujeme so zákazníkmi, občanmi mesta a kontrolnými orgánmi a zaisťujeme ich informovanosť

6. Preto, aby sme dodávali kvalitné výrobky, nakupujeme kvalitné komponenty. Výberu dodavateľov a kvalitných komponentov venujeme veľkú pozornosť. Zodpovední pracovníci neustále sledujú signály z výroby a od zákazníkov a reagujú na pripomienky.

7. Dôveru našich zákazníkov si udržujeme bezpodmienečným dodržiavaním dodacích lehôt.

8. Vedenie spoločnosti si váži všetkých svojich pracovníkov. Pri obsadzovaní voľných miest vždy v prvom rade hľadá medzi svojimi zamestnancami. Pracovníci spoločnosti sa zúčastňujú na školeniach, ktoré im pomáhajú zlepšovať sa vo svojej práci. Každý zamestnanec má možnosť profesného rastu.

Za dosiahnutie tohoto cieľa zodpovedá vedenie spoločnosti.